Rogova.

Rogova

Asezată pe malul Blahniţei, Rogova este încadrată de dealul Stârmina şi pădurea omonimă la vest, de unde se coboara spre localitate şerpuind pe lângă Valea Şentii, de pădurea Bucium la sud-vest, satul Vînjuleţ (cartierul Teodoreni) la sud, râul Blahniţa, pădurea Lunca Vânjului şi oraşul Vînju Mare la est, dealul Ţiganului, valea Păsăruia şi localitatea Traian la est-nord-est, Pârâul Poroiniţa (Matca), pădurea Poroiniţa şi satul Poroiniţa la nord-est, Dealul Vârciorova, dealul Coasta lui Raicu şi localitatea Poroina Mare la nord-est, punctul La Cazărmi şi comuna Livezile la nord.
1. Sumar
2. Istorie
3. Invatamant
4. Biserica

Sumar

Primar: Balaure Ion
Primarie: Consilieri 2008-2012: Ciobotea Ion, Ivan Gheorghe, Sîrbulescu Gheorghe, Ionescu Ion, Daia Constantin, Ciobanu Toma, Mucică Puiu, Diaconu Valentin, Șerban Ionel.

Istorie

Prima atestare documentară a comunei este întâlnită într-un act al lui Radu Paisie, act în care se amintește și că Mircea voievod precum și Vlad voievod emiseseră documente referitoare la comună:"Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a toată Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Radul voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstitului dregător al domniei mele jupan Detco marele armaş şi cu fiii săi, câţi Dumnezeu îi va lăsa, ca să-i fie Rogova toată şi cu tot hotarul, pentru că îi este veche şi dreaptă ocină şi dedină şi dedina bunicului lui, jupan Detco paharnicul".... "Iar apoi, am văzut domnia mea şi am citit şi cartea bătrânului Mircea voievod şi cartea răposatului strămoş al domniei mele Vlad voievod cel bătrân".1539 (7048) decembrie 18, București În ceea ce privește Poroinița, cel de-al doilea sat al comunei Rogova, prima atestare documentara cunoscută este actul din 1392 prin care "Mircea cel Bătrân voievod întăreşte m-rii Tismana daniile anterioare ...", precizând ulterior care sunt acestea la 08.01.1394 "Mircea cel Bătrân voievod dăruieşte şi întăreşte m-rii Cozia satele: Cereaşov, Poroiniţa..."

Invatamant

Școla cu clasele I-VIII Rogova funcționează într-un local nou din anul 1974, vechiul local, ridicat la începutul anilor 1900 cu sprijinul lui Teodor Costrescu, prefect al județului Mehedinți, fiin în prezent transformat în sala de festivități. Din nefericire pentru comună, populația școlară este scăzută, predarea la simultan implementându-se atât la nivelul învățământului primar, cât și la nivelul învățământului gimnazial.

Biserica

În anul 1832 este înălţată biserica din Rogova cu hramul Sfântul Nicolae, una dintre cele doar patru biserici de zid existente în perioada respectivă în "plasa Blahniţa”.
RogovaIntra acum!

Anunturi

adauga si tu
Adauga anunt!